Настаняване за гражданите от Украйна

Център на бесарабски българи в България съдейства с настанянаването на украинските граждани, търсещи убежище. Разполагаме с възможност за безвъзмездно настаняване за нуждаещите се на територията на цялата страна. При необходимост от настаняване можете да се свържете с нас на +359 87 9588353

„ЕРА Недвижими Имоти“ предлагат безвъзмездно съдействие с намирането на апартамент на украинските граждани, търсещи убежище на територията на гр. София, които имат възможност да заплащат наем:

 • ЕРА Галерия
  Росица Манева, Контакти:
  +359885600114, rkopeva@era.bg
  Дончо Начев, Контакти:
  +359888087350, dnachev@era.bg
 • ЕРА Прима
  Марина: +359888460356
 • ЕРА Надежда
  Емилия Христова: +359878858078
 • ЕРА София Тренд
  Илиян Илиев, Контакти:
  +359877762545
  iiliev@era.bg
 • ЕРА Младост
  Живка Баджакова: +3598884749953

За помощ с хранителни и хигиенни продукти, а също и дрехи, можете да се обърнете към следните центрове:

 • гр. София, бул. Александър Малинов 78, сградата на SoftUni със съдействието на фондация „За Доброто“
  Работно време: 10:00ч. – 20:00ч.
  Телефон: +359876157406
 • гр. Варна, Украински център в помощ на бежанците, ул. Васил Друмев – бариерата срещу входа на Военноморско училище.
  Телефон: +359889034611
 • гр. Пловдив, Център за подпомагане на бежанци, ул. Мостова №3
  Вероника Миронова, Координатор, Тел: +35989668802
  Юрий Миронов, Координатор, Тел: +359896832216