История

Миграция на населението от българските земи до средата на XVIII век

Завладяването на България от османците в края на XIV век е съпроводено с опустошаване на страната, изтребване на населението и, има катастрофални последствия за българския народ и води до унищожаване на интелектуалния елит, култура и самостоятелната църква. С него е свързана и многовековната емиграция на населението от българските земи в съседни региони.

Списък на българи опълченци от Бесарабия, взели участие в руско-турската освободителна война (1877-1878 г.)

Списък на българи опълченци от Бесарабия, взели участие в Руско – турската освободителна война (1877-1878)

Буджак

Буджак означава южната част на историко - географската област Бесарабия, в най-югозападната част на Украйна, включена в състава на Одеска област и южния край от Молдова. Районът е заключен между Черно море и реките Дунав, Прут и Днестър.

Бесарабски българи

Нека да напомним кои се бесарабските българи. Те са българи, живеещи в областта Бесарабия, разделена между днешна Молдова и Украйна, между реките Прут и Днестър, които с велик труд и търпение, с пот и кръв превърнали засушливия Буджак в цъфтяща градина. 

Бесарабия

Бесарабия е историко-географска област разделена между днешна Молдова и Украйна, разположена между реките Прут и Днестър.