Новини

С Ъ О Б Щ Е Н И Е на Министерството на образованието и науката на Република България

Класираните на първо класиране кандидат-студенти могат да получат в МОН след 04.09.2017 г. удостоверението за приемане и другите документи за записване в съответното висше училище всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа. 

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

Първо класиране на кандидат-студенти - българи, живеещи извън Република България.

Председателят на ДАБЧ: Бесарабските българи имат огромен духовен и творчески потенциал

Председателят на ДАБЧ: Бесарабските българи имат огромен духовен и творчески потенциал

НА ВНИМАНИЕ НА АБИТУРИЕНТИТЕ!

НА ВНИМАНИЕ НА АБИТУРИЕНТИТЕ, ЖИВЕЕЩИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ, КАНДИДАТСТВАЩИ във ВУЗовете в Р. БЪЛГАРИЯ по ПМС № 103

Алгоритъм на действията на студенти, постъпили във ВУЗовете в България по ПМС № 103

За новоприетите студенти за 2018/2019 учебна година. Специално за вас изработихме стъпка по стъпка на действията ви, важни, за да започнете обучението, настаняването и регистрацията в България.

УНИВЕРСИТЕТИТЕ НИ ЩЕ ПРИЕМАТ 1135 БЪЛГАРИ, ЖИВЕЕЩИ ИЗВЪН СТРАНАТА

Министерският съвет утвърди 1135 места в българските висши училища за студенти – българи, живеещи извън страната. Става дума за наши сънародници от Украйна, Молдова, Сърбия, Албания, Косово, Казахстан и други. Те се обучават по две различни постановления – 103-то ПМС от 1993 година и 228-мо ПМС от 1997 година, като по второто ще се приемат граждани на Македония.

На вниманието на абитуриентите, кандидатстващи през 2017/2018

На вниманието на абитуриентите, кандидатстващи през 2017/2018 учебна година по ПМС № 103 в България!