Библиотека


Название

Автор

Брой

Забележки

 

А

 

 

 

 

20 Анимационни песнички

Kaev film

2

DVD

 

„50 години Великотърновски Университет „Св. Св. Кирил и Методий“

Секция православен богословски факултет

1

 

DVD

 

Актуальнi проблеми державного регулювання етносоцiального розвитку регiону.

I.М.Пушков

1

 

 

Б

 

 

 

 

Бесарабските българи в постсъветското пространство. Култура, политика, идентичност.

Женя Пимпириева

11

 

 

Болградска гимназия

Никола Караиванов

1

 

 

Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. Том 1-10

ДАБЧ

Д-р А.И.Ганчев

1

DVD

 

Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. Топ 12

ДАБЧ

Д-р А.И.Ганчев

1

 

 

Българска Бесарабия. (Страници от историята на българите в Бесарабията и Приазовието) Випуск втори

И.М.Пушков

1

 

 

Българска Бесарабия. Випуск трети

И.М.Пушков

1

 

 

Българска Бесарабия. Випуск четвърти

И.М.Пушков

1

 

 

Българска Бесарабия. Випуск пети

И.М.Пушков

1

 

 

Българският ХХ век. Колективна памет и национална идентичност.

Ана Лулева

1

 

 

Българските символи.

 

1

 

 

Буджак. История земли и населения. (7 в. до 21 в. )

И.Ф.Грек

1

 

 

В

 

 

 

 

В единой стране украинской

Екатерина Чебан

1

 

 

Виставка художникiв -болгар Украiни

Асоц.болг Укр

1

 

 

Всекидневието на българските мюсюлманки в средние Родопи.

Елена Петкова

2

 

 

Возрождение болгар Украины

Антон Кисе

2

 

 

Г

 

 

 

 

География родного края. Одещина

М.Ф.Гочева

1

 

 

Голгота на българите в Таврия. Анатомия на репресиите (1920-1940-те години 20 век)

Василий Митков

1

 

 

Д

 

 

 

 

Дерибасовская. Решельевская.

Виталий Амурский

1

 

 

Е

 

 

 

 

Език свещен на моите деди. Самоучител по български език

ДАБЧ АРТИ

1

 

 

Енциклопедия на местния музизикален фолклор.

Община Тунджа

1

 

 

Ж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З

 

 

 

 

За България с любов

Татяна Танасова-Тодорова

12

 

 

Здравствуй, Болград!

И.М.Пушков

1

 

 

И

 

 

 

 

Иван Вазов. Стихотворения.

 

1

 

 

Иван Вазов. Разкази.

 

1

 

 

История на България. Енциклопедия за малки и големи.

Пламен Павлов

1

 

 

Исторически календар за Бесарабските българи.

Калчо К. Калчев

 

 

 

История на православния богословски факултет

Вликотърновски Унивирситет „Св.Св. Нирил и Методий

1

 

 

К

 

 

 

 

Календар. Празници, обреди и обичаи в Бесарабия.

Одески областен център за БК

2

 

 

Колективизацията в българското село (1948 – 1970)

Яна Яянчева

2

 

 

Кортенските колонии в Бесарабия. Ономастика. Език.

Васил Кондов

1

 

 

Култът към безсребърници в България.

Яна Герова

1

 

 

Л

 

 

 

 

М

 

 

 

 

Миграции и социокултурна динамика. Албанците от Република Македония.

Ивайло Марков

2

 

 

Н

 

 

 

 

О

 

 

 

 

Общества. Трасформации. Култури. Постсоциалистическата всекидневна култура в България и Сърбия.

Ана Лулева

1

 

 

Образование в музея. Състояние и перспективи.

Иглика Мишкова

2

 

 

П

 

 

 

 

Преселение на българи в Бесарабия. 1765-1878 г.

Георги Казанджиев

1

 

 

Православные храмы в болгарских и гагаузских селениях юга Украины и Молдовы. Выпуск 1

И.М.Пушков

1

 

 

Пуста чужда чужбина

Мишо Хаджийски

1

 

 

Първа Харитонова преправка на “История славянобългарска”

доц. д-р Мила Кръстева

1

Дарение от

 

Р

 

 

 

 

Родная Бессарабия моя

Петр Перонков

2

 

 

С

 

 

 

 

Съвременна българска поезия от Бесарабия и Таврия. Антология. Критически прочети

Елена Налбантова

1

 

 

Contested heritage and identities in post-socialist Bulgaria

Ana Luleva

2

 

 

Слънцето трепти да зайде.

Тодор Яни

1

CD

 

Славим тебя, край родной.

Петр Пиронков

1

 

 

Събор на българите в Украйна

Редация на вестника „Роден край“

1

 

 

Т

 

 

 

 

Това е България. Пълнометражен документален филм

ДАБЧ

4

DVD

 

Трудова мобилност на каракачаните в България.

Начо Димитров

2

 

 

У

 

 

 

 

Ф

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

Художници-българи от Украйна

Всеукраински център за бъг култура

1

 

 

Ц

 

 

 

 

Ч

 

 

 

 

Чуден свят. Към 150-годишнината на Болградската гимназия

Авторски колектив на учитили

1

 

 

Ш

 

 

 

 

Щ

 

 

 

 

Ю

 

 

 

 

Я