Партньори


  1. Областен център за българска култура, Болград
      68702, Украйна, Одеска област, Болград
      проспект Соборен, 154
      тел./факс: 003804846-41784
      е-mail: bolgarcentr@ukr.net

 

   2. Киевско Дружество за българска култура            

      „Родолюбие“ професор И.А.Стоянов
       03039, Украйна, Киев,
       проспект Науки, 4, кв. 46
       тел.: +380687903400
       е-mail: rodolubie-1989@yandex.ua

 

 

   3. Конгрес на българите в Украйна                            
       гр. Одеса, Украйна,
       ул. Гагарина,12 а
       тел.: +380 89 513 9557
       е-mail: @@kongresbgua 

 

   4. „БОЙМЕН КОНСУЛТИНГ“ ООД                                
        1421, София, България,
        ул. Горски Пътник 19, ет. 5, ап. 5                         
        тел.: +359886510721
        е-mail: info@boyman.eu

 


   5. НЕС - Нови Енергийни Системи SUNSYSTEM      
       9701, Шумен, България,
       бул. „Мадара“ 12, Южна промишлена зона 
       тел.:  +359 54 874 555
       е-mail: office@sunsistem.bg

 

   6. „Биовет“ АД
      4550, гр. Пещера, област Пазарджик, България,  
      ул. Петър Раков, 39
      тел.: +359 350 65619
      е-mail: biovet@biovet.com