Структура


УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ

Управителен съвет:

1.Жана Суслина - Председател на УС

2.Райна Манджукова – член на УС

3.Константин Македонски – член на УС

 

Секретар на УС – Евдокия Богданова

Преброител на гласуване – Валери Иванов

 

УЧРЕДИТЕЛИ:

1.Жана Суслина

2.Райна Манджукова

3.Константин Македонски

4.Валери Иванов

5.Александр Суслин

6.Наталия Лулчева

7.Евдокия Богданова