Държавни висши училища, основни звена и филиали

2017-07-29 10:14:40
 1. АУ Пд - Аграрен университет - Пловдив
 2. АМТИИ - Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив
 3. АМВР - Академия на министерството на вътрешните работи - София
 4. ВТУ - Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“
 5. ВВМУ - Висше военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“ - Варна
 6. ВСУ - Висше строително училище „Любен Каравелов“ - София
 7. ВТрУ - Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ - София
 8. ВУТП - Висше училище по телекомуникации и пощи - София
 9. ВА - Военна академия „Г. С. Раковски“-– София
 10. ИУ Вн - Икономически университет - Варна
 11. ЛТУ - Лесотехнически университет - София
 12. МУ Пл - Медицински университет - Плевен
 13. МУ Пд - Медицински университет - Пловдив
 14. МУ Сф - Медицински университет - София
 15. МУ Вн - Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна
 16. МГУ - Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ - София
 17. НВУ - Национален военен университет „Васил Левски“ - Велико Търново
 18. НВУ Шн - Национален военен университет „Васил Левски“ - Велико Търново, Факултет „Артилерия, Противовъздушна отбрана и Комуникационни и информационни системи“ - гр. Шумен
 19. НАТФИЗ - Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ - София
 20. НМА - Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ - София
 21. НСА - Национална спортна академия „Васил Левски“ - София
 22. НХА - Национална художествена академия - София
 23. ПУ - Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
 24. РУ - Русенски университет „Ангел Кънчев“
 25. СУ - Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 26. СА Св - Стопанска академия „Димитър Ценов“ - Свищов
 27. ТУ Вн - Технически университет - Варна
 28. ТУ Гб - Технически университет - Габрово
 29. ТУ Сф - Технически университет - София
 30. ТУ Пд - Технически университет - София, Филиал - Пловдив
 31. ТрУ - Тракийски университет - Стара Загора
 32. УАЗ - Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
 33. УНСС - Университет за национално и световно стопанство - София
 34. УАСГ - Университет по архитектура, строителство и геодезия София
 35. УНИБИТ - Университет по библиотекознание и информационни технологии - София
 36. УХТ Пд - Университет по хранителни технологии – Пловдив
 37. ХТМУ - Химикотехнологичен и металургичен университет – София
 38. ШУ - Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
 39. ЮЗУ - Югозападен университет „Неофит Рилски“ - Благоевград