Етапи на реализацията на пмс №103 от 31.05.1993

2017-07-29 10:21:24

За осъществяване на образователната дейност сред българите в чужбина:

 • Информационна кампания с цел реклама на ВУЗ /от ВУЗ/ – до януари
 • Подаване на заявки за бройки специалности от училища, обществени организации от чужбина – до края на януари
 • Информационна кампания с цел реклама на ПМС №103 /от МОН/ - февруари
 •   
 • Утвърждаване на Правилата за работа на комисиата от МОН – март – април
 • Утвърждаване на Графика на кампанията за приемане на студенти, докторанти и специализанти – българи, живеещи извън Република България – април
 • Распределение на броя на приеманите за обучение студенти – април – май
 • Изпит по български език, литература и история на България за приемане на българи, живеещи в чужбина, по графика – юни – юли
 • Списък с резултатите на кандидат – студентите от чужбина, явявили се на изпит – юли
 • Първо класиране – август
 • Второ класиране – септември
 • Трето класиране – октомври
 • Пристигане в Република България – от септември