Миграция на населението от българските земи до средата на XVIII век

2017-07-28 19:59:07

МИГРАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ДО СРЕДАТА НА XVIII ВЕК 
Завладяването на България от османците в края на XIV век, съпроводено с опустошаване на страната, изтребване на населението й, има катастрофални последствия за българския народ и води до унищожаване на интелек¬туалния му елит, културата, самостоятелната църква. С него е свързана и многовековната емиграция на населе¬нието от българските земи в съседни региони. 
Един от тези региони е Молдавското княжество, където бежанците идват отвъд Дунава и се заселват от самото начало на турското нашествие на Балканския полуостров. Преди всичко това са духовенството, болярски семейства, отделни занаятчии и селяни, привлечени от православието, черковнославянското богослужение, възможността да участвуват в държавния и културния живот на княжеството. ...