Презентация от времето на Хан Крум „Стара велика България“

2017-07-29 11:04:29

Презентация от времето на Хан Крум „Стара велика България“. Исторически данни, събития и личности.