Примерни тестове

2017-07-29 10:29:21

Тестовете съдържа по 40 задачи по български език, литература и история. Към всеки въпрос има четири алтернативни отговора, като само един от тях е правилен.

Тест 1

Тест 2

Тест 3