Програма за конкурсен изпит

2017-07-29 10:12:37

Изпитната програма е предназначена за конкурсния изпит по български език, литература и история на България за приемането на лица от българска народност, живеещи извън Република България, и граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България съгласно чл.4, ал.1 на ПМС № 103/1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина и чл.3, ал.1 на ПМС 228/1997 г. за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища в Република България.